Customer Support Specialist (IT/Hospitality)

CloudBeds/CloudBeds

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Customer Support
  • Stable company
  • Career growth potential

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย - หญิง
  • อายุ 19 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล