ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ACTIVEPLUS BLUE CO., LTD.'s banner
  ACTIVEPLUS BLUE CO., LTD.'s logo
  บางพลีTHB 13K - 25K /เดือน
  • สามารถสื่อสาร พูดคุย ส่งอีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้อุปการณ์สำนักงานได้ และสามารถใช้โปรแกรม
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)