• Make booking reservation
  • Check all request each day by e-mail
  • Sales and quality driven approach

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีความตั้งใจ รักในงานบริการ
  • มีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล