• วุฒิป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

26-Mar-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ สุขุม มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการทำอาหารไทย / ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศส
 • เงินเดือน ตามตกลง

26-Mar-20

 

Applied
 • เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่