• ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำอาหารได้หลายครัว

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน และอดทน

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ม.3 ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่้อสัตย์ อดทน

16-Nov-17

 

Applied

Roomboy

Hula Hula Co., Ltd.

กระบี่

 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied

Linen

Hula Hula Co., Ltd.

กระบี่

 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied

Commis I

Hula Hula Co., Ltd.

กระบี่

 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องอาหารเป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความสามารถดูแลและสั่งการได้

15-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ตำ่กว่า 1 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • Demi Chef - Thai Kitchen

15-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานในครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

14-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

14-Nov-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทำงานเป็นรอบได้ เข้ารอบกลางคืน

14-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or a hotel industry.
 • Minimum of 3 years’ experience in a similar role
 • Good command of Thai & English both written&spoken

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Steward

Hula Hula Co., Ltd.

กระบี่

 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Steward

13-Nov-17

 

Applied

Waiter

Tipapong Co., Ltd.

กระบี่

 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีใจรักงานบริการ เข้างานเป็นกะได้

13-Nov-17

 

Applied

Room Maid

Tipapong Co., Ltd.

กระบี่

 • วุฒิ มัธยมศึกษาขึ้นไป
 • รักความสะอาด
 • ซื่อสัตย์

13-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

13-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

13-Nov-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Good relationship and Service mind
 • Good personality

13-Nov-17

 

Applied

Commis

Tipapong Co., Ltd.

กระบี่

 • สามารถทำขนมปังและขนมอื่นๆได้
 • รักความสะอาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานเอกสารได้

13-Nov-17

 

Applied
 • Good knowledge in mutifunction skill of food
 • Well- groomed and out going personality
 • Good management skill in Kitchen operation

11-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล