• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้าน Information Security, DevSecOps
 • มีสิทธิ์เข้าอบรม สอบประกาศนียบัตรสากลด้านไอที

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 to 20 years working experience
 • Strong Financial Services industry knowledge
 • Thai and Expats can apply

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Programmer (Front-End, Back-End and Android)
 • Spring, Spring boot, Strut, Hibernate, Restful API
 • Servlets, ER-Diagram, Android SDK, Vue.JS, Jboss

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BI Developer - Bangkok

Big Wednesday Digital

กรุงเทพมหานคร

 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree in Engineering - Computer, IT or any relate
 • 1 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in producing enterprise level reports
 • Thai Nationals Only
 • 3 years experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years Oracle consulting experience
 • Full cycle implementation of Oracle e-Business
 • Experience in manage cloud application

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years professional experience
 • Excellent knowledge of Node JS, ES6
 • Thai Nationals Only

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Plan Expert

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FinTech company
 • Track records of business plan
 • Fluent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • break projects into double actions
 • able to adapt and work with foreigners
 • can forecast and resolve issues

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP Consultants
 • Implementation cycle
 • Customer focused with excellent problem solving

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AGILE Project Management
 • ONGOING involvement in the AGILE community
 • Coach Teams and Management towards improving AGILE

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL,MS SSIS, SQL Database, QlikView, SSRS, SSAS
 • Strong background in Business Intelligence Analyst
 • Based in Bangkok

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Minimum 5 years experiences for full cycle of SAP
 • Knowledge : FI / HR / SD / MM / CO / QM / PP / CM
 • Project Management,Customer engagement

1 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB70k /เดือน

Applied
 • 7 years in .NET application development
 • Experienced as Project Management, Pre-sales
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT service
 • IT support
 • IT telesales

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Data Engineer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Understanding of Hadoop framework,
 • Knowledge of various ETL techniques
 • Good knowledge of Big Data querying tools

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;ERP;POS;Big Data
 • IT application;WMS,Change Management
 • Operation;ITIL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Analyst

M Intelligence Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive salary & performance bonus
 • Work from home
 • Self-Managed

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Project Management
 • Experience in ICT industry
 • PMP, Prince2 certification

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Security Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Security Director;Enterprise Development;
 • Application Delivery;Project Management
 • Software Development

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Consultant

MFEC Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2-4 years of technical sales support
 • Sales Engineering
 • ็High compensation with good benefits

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BI Consultant

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Research user technical environment
 • SLA review, project costing
 • Participate in solution implementations

18-Jul-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Principal Engineer - Property

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Working within a high performance environment
 • Excellent career growth opportunity
 • MNC working environment

18-Jul-18

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied

Business Analyst

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Deliver Quality & Business Process within Timeline
 • Having Banking, Matual Fund, Loan is preferred
 • Enterprise Project Implementation experience!!!

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP ByDesign Consultant

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ERP Implementation experience in any ERP product
 • Cloud ERP product
 • S/4Hanna or EHP 6

18-Jul-18

 

Applied

Business Analyst Manager (Data Analytic)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Data Analytics;Python;Hadoop;R;SQL;Hive
 • Market Insights;Market Reserch
 • R, SAS, SQL, optimization, predictive modeling

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cloud Solution Architect

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Cloud Architect;Public Cloud;Private Cloud
 • Cloud Solution;Application Architect
 • Infrastructure Architect;Solution Architect

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full stack engineering
 • Strong experience in systems architecture
 • System owner with operational responsibility

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java/GOlang API Developer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop Java API interfacing with infra and apps
 • Knowledge of Java/Golang/NodeJS
 • Spring frameworks, KPA, Hibernate

18-Jul-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Salesforce

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Salesforce;Sales Cloud;Project Management
 • Sales Tool;CRM;Business System
 • Oracle;EDI;Web

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Manager

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Requirement analysis implementation configuration
 • Manage, maintain and support SAP application
 • Guide the business in utilizing SAP functionality

18-Jul-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • English
 • Linux/Windows administration
 • Ansible, Chef, Puppet

17-Jul-18

 

Applied

Cloud Enterprise Architect

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Serves as lead architect on large, complex deals
 • Develops a strategic vision for delivery
 • Helps define the performance goals

17-Jul-18

 

Applied

System Consultant (CRM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM system implementation
 • System Development/Project Management
 • Work in Bangkok & travel oversea

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Data mining, data engineer
 • python , sql
 • java, etl, data sourcing

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data mining, big data, data analytic, data mapping
 • hadoop, python, R, JAVA, SQL
 • Database, data sourcing, ETL

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

17-Jul-18

 

Applied
 • System development at least 2-3 years
 • Web Server Stack (Apache Tomee, Httpd)
 • Salary 28,000 – 80,000 Baht

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Support Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Application support manager
 • Application Manager
 • IT Application Manager

17-Jul-18

 

Applied
 • Male/ Female, Age is between 25-35 years old
 • C#.Net, MVC, ASP.Net, HTML, PL/SQL, Java is+
 • ERP implementation will be advantage

17-Jul-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

17-Jul-18

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • 5+ years of working experience in DevOps capacity
 • Experienced in DevOps tools
 • Opened for Thai and Expats

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

17-Jul-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Lead and own quality strategy
 • Own quality practice of assigned scrum team
 • Ensure right level of testing activities

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience in System Analyst
 • Knowledgeable about developing, implement
 • Good Communication skill

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2nd Level Support, Troubleshoot
 • LINUX RedHat, Weblogic, JBOSS, APACHE
 • OracleDB, PostgrateSQL

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP Consultant (NAV,AX)
 • Technical Consultant
 • Good in English

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst ( web Application)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied