• ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์บริหารงานด้านระบบสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่