• บริหารการขายสินค้า IT
  • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT
  • มีความรู้เกี่ยวกับ IT

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่