• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับจัดซื้อสินค้า
 • มีความรอบคอบและความรับผิดชอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • มีความรอบคอบและความรับผิดชอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • มีความรอบคอบและความรับผิดชอบ

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Graduate with at least 4-5 years
 • experience in customer relations U&I and POS
 • Good knowledge of products, Operation Systems

21-Nov-17

 

Applied
 • University Graduate with at least 4-5 years
 • experience in customer relations,U&I and POS
 • Good knowledge of products, Operation Systems

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล