ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  SAP Service Delivery Manager_SAP Project Manager

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • 7 to 10 years of IT work experience
  • SAP or ERP deployment activities
  • Drives toward continuous improvement
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)