ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-30 จาก 112 ตำแหน่งงาน
  Inteltion Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Inteltion Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  BangkokTHB 30K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Skilled or interest in Big Data area
  • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
  • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)