ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดีมาก
  • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการตลาดอสังหา
  • ทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • โอกาสในการทำงานกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
  • รายได้ดี มีคอมมิสชั่น รวมถึงโบนัสประจำปี
  • รักในการขาย มีประสบการณ์ตรงในการขายบ้านจัดสรร
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • รายได้ดี มีค่าคอมมิสชั โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย
  • ประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 5 ปี