Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  AP (Thailand) Public Company Limited.'s banner
  AP (Thailand) Public Company Limited.'s logo
  Klongtoey
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เปิดรับโครงการในกรุงเทพ หรือประจำอภิทาวน์ขอนแก่น
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Assistant After Sales Service Manager

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการ งานก่อสร้าง ในส่วนบริการหลังการขาย
  • บริหารทีมงาน การรับแจ้งซ่อมห้องชุดจากลูกค้า
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และรับแรงกดดันได้ดี
  Next