Property Consultant - Housing

Ananda Development Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ต้องประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปีขึ้น
  • Service Mind และอัธยาศัยดี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่