ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 142 ตำแหน่งงาน
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Business Strategy Analysis
  • Finance & Accounting Business Process Analysis
  • Business Process Re-engineering
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Design and implement Anaplan solutions
  • Anaplan software and related technologies
  • Data integration and analytics
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Supply Chain Operation Analysis and Design
  • Supply Chain Management system
  • Solution Deployment support
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • จัดทํา Corporate Risk Profile ประจําปี
  • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
  • คะแนน TOEIC 700 หรือมากกว่า
  Parker Bridge an ANCOR Group company's banner
  Parker Bridge an ANCOR Group company's logo
  บางรัก
  • Possess a degree with business or equivalent
  • 5 years of relevant working experience in sales
  • Possess strong presentation, planning skills
  Bluebik Group PCL's banner
  Bluebik Group PCL's logo
  ปทุมวัน
  • Experienced in internal controls, risk assessment
  • 6+ years of work experience in the IT auditing
  • Experience identifying controls
  Parker Bridge an ANCOR Group company's banner
  Parker Bridge an ANCOR Group company's logo
  บางรัก
  • Bachelor’s degree or Supply Chain
  • Experienced as a Logistics and Vendor Management
  • Proficiency in logistics software is a plus
  ถัด ไป