ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  TUV SUD (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  TUV SUD (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Quality Manager

  TUV SUD (Thailand) Limited
  คลองหลวง
  • Quality Management Manager
  • ISO 9001, ISO/IEC 17025 and ISO/IEC 17020
  • Laboratory,test methods,test instruments
  Q Rius Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ลำลูกกา
  • 40,000 – 50,000 Baht/month + Allowance
  • Know-how in project sales and marketing
  • Willing to travel within Thailand and abroad.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)