ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 55 ตำแหน่งงาน
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  Bangbon
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการค้า
  • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s banner
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok
  • Business Consultant, Data Insight, PMO
  • FMCG or Retail
  • Good English Communication
  Online Marketing Service Co., Ltd.'s banner
  Online Marketing Service Co., Ltd.'s logo
  BangkoknoiTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน NFT รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานร่วมกับทีมชั้นนำระดับประเทศ
  • สวัสดิการดี สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  Bangbon
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคล
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  Honor Audit and Advisory Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / IA / Risk
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี
  • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด
  Carpets International Thailand Public Company Limited's banner
  Carpets International Thailand Public Company Limited's logo

  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

  Carpets International Thailand Public Company Limited
  Bangkok
  • อบรมคอร์ส CSP ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  • ใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ได้ดี
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s banner
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • Experience in (Scout, Matching, Interviewing)
  • Experience in a business consultancy firm
  • Achieving individual monthly placement targets
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  BangkokTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Market Research
  • Risk analysis
  • Energy plant industry
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • 5 years of experience in E-commerce
  • Google Analytics is a plus
  • Good command of English
  WE SUPPLY TALENT's banner
  WE SUPPLY TALENT's logo
  Bangkokมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Lead strategic Initiatives for well known MNC
  • (Ex)-Management Consultants will be preferred
  • Very fast career progression in multiple BU's
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • 5 years of experience in Website Admin & Operation
  • 3 years of experience in Web or Mobile technical
  • Good command of English
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • Analyze an organization, business design, B. Model
  • 2 years in BA function, Exp. in develop business
  • Attractive salary, MNC culture, Intl Exposure
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  Bangbon
  • ประสบการณ์ประสานงานราชการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้กฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณา
  • มีใบอนุญาตว่าความ
  ถัด ไป