• ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
  • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
  • ทำรายการยื่นภาษี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล