• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล