ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bluechips Microhouse Co., Ltd.'s banner
  Bluechips Microhouse Co., Ltd.'s logo

  Accounting Manager

  Bluechips Microhouse Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • 5+ years’ experience as a certified public account
  • 10+ years’ experience in an accounting leadership
  • Good command of written+speaking English