• ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี
  • Accounting Manager / ผู้จัดการบัญชี

22-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

20-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์
  • มีความกระตือรือร้น สามารถทนต่อแรงกดดันได้

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล