• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี ปิดบัญชีได้
  • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ ต้นทุน กฎหมายภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่