• Cost Control
 • Manufacturing Finance
 • SAP

19-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Perform set up yearly standard cost
 • 5 years manufacturing financial

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years experience in multinational manufacturing
 • Strong knowledge of Thai GAAP and taxation

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

16-Jul-18

 

Applied
 • Finance
 • Analyst
 • Manufacturing

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่