• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
  • มีความรู้ด้านการเงิน
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
  • มีความรู้ด้านการเงิน
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล