• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชี
  • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial & Accounting VP

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Male or female, age between 30 - 40 years old
  • degree or higher in Finance, Accounting or related
  • 14 years of experience in Finance and Accounting

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor's degree in Accounting
  • 7 years working experience in accounting
  • Tax/BOI backgrounds are preferable

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล