• จัดทำ Financial Models
 • จัดทำ Monitory Reports
 • จัดทำ SIP & Action Plan

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • 2-3 year of experience in financial planning
 • Proficiency in MS Office

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • 0-1 year of experience in banking, finance
 • Proficiency in MS Office

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

08-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่