• Competitive Package
 • Challenging
 • Responsibilities Responsible for development and

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COSTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Controlling overall costing functions.
 • Analyzing the PPV and production variances.
 • Preparing data for budgeting and forecasting.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงิน รับชำระเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • เข้าใจในงานการเงิน การรับชำระ แคชเชียร์

20-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • Cashflow Management
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

20-Nov-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท
 • ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • Thai national, age not over 30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting/ Finance
 • At least 2 years experience working in treasury

17-Nov-17

 

Applied
 • Male/Female, age < 35 years old
 • Min 2 years experience in related fields
 • Excellence in English and presentation

08-Nov-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล