ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  Bangbor
  • สามารถจัดทำรายงานสรุปทางด้าน บัญชีได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel Advance
  • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี
  Mondi BKK Co., Ltd.'s banner
  Mondi BKK Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • Hybird working, Bonus, Life and medical insurance
  • 5 years exp in a manufacturing environment
  • Knowledge of general accounting principle
  N-BOX SHIPPING THAILAND CO.,LTD's banner
  N-BOX SHIPPING THAILAND CO.,LTD's logo
  Bangsaotong
  • Degree in Accountancy, ACCA or equivalent 5-8 year
  • Handle full set of accounts and month end closing
  • Prepare annual budget