COSTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Controlling overall costing functions.
  • Analyzing the PPV and production variances.
  • Preparing data for budgeting and forecasting.

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
  • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล