Accounting Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

  • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

17-Nov-17

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • >12 years experienced in Accounting/Financial
  • Good English Communication/Team Management
  • General Accounting/Costing/BOI/Audit

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

  • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล