• Bachelor's degree in Accounting or Finance field.
  • 5-10 years experience in Finance and Banking.
  • Good command in English.

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่