Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • >12 years experienced in Accounting/Financial
  • Good English Communication/Team Management
  • General Accounting/Costing/BOI/Audit

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
  • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล