• มีประสบการณ์การทำทัวร์ inbound GIT 1 ปีขึ้นไป
  • พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Care Executive

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

  • Excellent attention to details
  • Energetic and proactive
  • Good organizational and time management skills

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • No experience needed
  • Bachelor degree
  • Passion for travel

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่