• มีประสบการณ์การทำทัวร์ inbound FIT 3 ปีขึ้นไป
  • พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล