Night Supervisor

Wora Bura Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Nov-17

 

Applied

Business Development Officer

WORA REAL ESTATE CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารในด้านวิศวกรรม
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล