Night Supervisor

Wora Bura Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • เพศชาย/หญิง
  • สามารถทำงานกะกลางคืนได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล