ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Pattana Sport Club Co., Ltd.'s banner
  Pattana Sport Club Co., Ltd.'s logo

  RECEPTIONIST

  Pattana Sport Club Co., Ltd.
  ชลบุรีTHB 13K - 20K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Reception
  • Welcome and greet
  • Hospitality Service