ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Branch Manager

  Southeast Insurance Public Company Limited
  ระยอง
  • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
  • ความเป็นผู้นำทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา,
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)