• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

12-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quantity Surveyor

Tanoasree Thai Chicken Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล