• ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
  • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

13-Jan-18

 

Applied
  • financial and tax strategies
  • risk management
  • the development of a financial and operational str

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล