• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษี

13-Nov-17

 

Applied
  • ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
  • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล