• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี / ตรวจสอบภายใน
  • กำหนดแผนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน
  • เดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.สุราษฎร์ธานีได้

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 28-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล