ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 246 ตำแหน่งงาน
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced in Financial Auditor
  • Strong knowledge in Accounting Standard
  • Well handle with pressure & time management
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced insurance, financial service / IFRS17
  • Strong knowledge in accounting standard &insurance
  • Skilled in project/ time & people management
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Business Partner (Logistics & Retail)
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล
  • คิดวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาได้ดี
  Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Minimum Bachelor Degree in Accounting or Finance
  • Minimum 2 years of progressive audit experiences
  • Technology Audit Experience preferred
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
  • สื่่อสาร ประสานงานได้ ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูล
  • ขับรถได้ เดินทางไปทำงานต่างสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • จัดทำ Audit Program กำหนดวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
  • ออกแบบโครงสร้างข้อมูล
  • วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูล
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ภาษาอังกฤษระดับดี
  • มีประสบการณ์ IA ตรวจสอบโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ประเมินตรวจสอบวัดคุณภาพของระบบ EcoVadis
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  ถัด ไป