• มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

11-Jan-18

 

Applied
  • Having experience in external audit 5 years
  • Good command of English
  • Bachelor degree in Accounting

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม excel pivot ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล