• ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่