• มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล