• มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่