ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 174 ตำแหน่งงาน
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  สาทร
  • 7 years experience Internal/External Audit
  • Knowledge of Hire-purchase or Leasing business
  • Good command of computer skills and English
  PKF Tax and Consulting Services (Thailand) Limited's banner
  PKF Tax and Consulting Services (Thailand) Limited's logo
  สาทร
  • Minimum of 3 years of experience in accounting
  • Experience in XERO or ERP software
  • Excellent English skills, good business analysis
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • BA degree in AIS, Computer Science or related
  • 10year work experiences in audit function or IT
  • Very good command of English
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบ ประเมิน สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
  • เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามผลการตรวจสอบแก้ไข
  Mazars (Thailand) Ltd.'s banner
  Mazars (Thailand) Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor Degree in Accounting
  • 1 year of experience in the accounting field
  • Competent in both written and spoken English
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced in Financial Auditor
  • Strong knowledge in Accounting Standard
  • Well handle with pressure & time management
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced insurance, financial service / IFRS17
  • Strong knowledge in accounting standard &insurance
  • Skilled in project/ time & people management
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
  • สื่่อสาร ประสานงานได้ ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูล
  • ขับรถได้ เดินทางไปทำงานต่างสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • จัดทำ Audit Program กำหนดวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
  • ออกแบบโครงสร้างข้อมูล
  • วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูล
  ถัด ไป