ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 258 ตำแหน่งงาน
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • audit finding, audit report, audit program
  • internal controls, evaluate risk, compliance
  • policies, procedures, review,
  Mega International Commercial Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor / Master's Degree
  • 2 year's experience in Internal Audit field.
  • Fluent in English (Mandarin is preferable).
  PKF Thailand's banner
  PKF Thailand's logo
  สาทร
  • Chance to work with clients in listed companies
  • Opportunity for secondment to work overseas
  • All-day free snack bar and open co-working space
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ร่วมควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุม
  CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สวนหลวง
  • Bachelor Degree in Accounting or Finance
  • New graduate also welcome
  • Working experience in audit firm / internal audit
  MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experience of Internal Audit in Insurance Business
  • Hybrid working & Flexible working time
  • Good command in English
  Wind Energy Holding Co., Ltd.'s banner
  Wind Energy Holding Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Experience in GL & Tax or overall accounting
  • Knowledge of TFRS and tax regulations
  • Renewable energy
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ผู้ตรวจสอบ, Auditor, SQL, Audit Engagement,ตรวจทาน
  • Audit Program, ตรวจสอบ, หลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจหลักทรัพย์
  ถัด ไป