• มีประสบการณ์โรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำสามมารถสร้างทีมงานที่ดีได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละวางแผนงานที่ดีได้

14-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่