• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
  • มีความกระตือรือร้นและแก้ไขสถานการณ์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด

17-Dec-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่