• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่