• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

24-Nov-17

 

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี / ตรวจสอบภายใน
 • กำหนดแผนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน
 • เดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.สุราษฎร์ธานีได้

20-Nov-17

 

Applied

Night Auditor

Sai Daeng Resort Koh Tao Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆ ทั้งหมดในระบบ

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล