• หญิง- ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน-นอก 1-4 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ บริหารบุคคล การมอบหมานงาน
 • มีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่