• Accounting & Finance Assistant Manager (Leasing)
 • General accounting matters, closing budget
 • Cash management, financial projection

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ' s degree in Accounting
 • 5 years experiences in accounting management
 • Annual financial statement

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • Internal Audit ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่