• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบริหารความเสี่ยง
  • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Minimum experience 5 years in consolidation/audit
  • Able to work under pressure with specific deadline
  • Proficient of Microsoft Office skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่