• เพศหญิง อายุ 27-35 ปี-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • จัดทำ,บันทึก,วิเคราะห์รายการทางบัญชี
  • จัดทำ,บันทึก,วิเคราะห์รายการทางบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล