• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • เป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต(CPA)
  • ติดต่อประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล