ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 270 ตำแหน่งงาน
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • Internal auditor, external auditor, auditor
  • Compliance, analytics, Risk, internal audit report
  • 2 years working experience in internal audit
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited/ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)'s banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited/ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)'s logo
  ดินแดง
  • management, ประสบการณ์ด้านบริหารงานตรวจสอบ
  • บริหารจัดการ, ทำแผนเสนอโครงการตรวจสอบ, Control
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสาขาของธนาคาร
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  LMG Insurance Public Company Limited's banner
  LMG Insurance Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Lead assigned audit through risk analysis
  • Optimizing the Internal Audit Operating Model
  • Recommendations to address process inefficiencies
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Bachelor Degree in Auditing, Accounting
  • 1-2 year experiences in Auditing, Accounting
  • Good understanding in internal audit processes
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced in Financial Auditor
  • Strong knowledge in Accounting Standard
  • Well handle with pressure & time management
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced insurance, financial service / IFRS17
  • Strong knowledge in accounting standard &insurance
  • Skilled in project/ time & people management
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • Audit, internal audit, finance, account
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี,การเงิน,ธุรกิจการแพทย์
  • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับบริษัท มหาชน จำกัด
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
  • สื่่อสาร ประสานงานได้ ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูล
  • ขับรถได้ เดินทางไปทำงานต่างสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
  • ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ภาษาอังกฤษiระดับดี
  • มีประสบการณ์ IA ตรวจสอบโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ประเมินตรวจสอบวัดคุณภาพของระบบ -Ecovadis
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Business Partner (Logistics & Retail)
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล
  • คิดวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาได้ดี
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • จัดทำ Audit Program กำหนดวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
  • ออกแบบโครงสร้างข้อมูล
  • วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูล
  ถัด ไป