ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 10 ปี
  • Epicor , SAP, Infor, Oracle, Microsoft Dynamics AX