• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 2 years experience in full set accounts
  • Good command of spoken and written English
  • MS Excel (Pivot, V-Lookup) and PowerPoint

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่