• Coordinate and send samples to certified lab
  • Prepare C.C.S. guarantee letter
  • To be a chemical Substances Control Instructor

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี , สามารถทำภาษีได้ ,
  • ต้องการผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล